فروتنی نعمتی است که مورد رشک قرار نمی گیرد . امام حسن عسگری (ع)

لبخند آدمی بر روی برادر دینی اش حسنه است . امام محمدباقر ( ع)

هدیه کینه را از دلها می زداید .امام رضا ( ع(

از هم صحبتی با سست رأی دوری جویید . امام علی (ع(

با مردم چنان سرکنید که دوست دارید با شما سرکنند . امام حسن (ع)

هیچ چیز مثل خوش خلقی زندگی را شیرین نمی کند . امام حسن (ع (

نصف عقل آدمی اظهار دوستی نسبت به عموم مردم است . امام رضا(ع)

برادرت را با نیکویی به او سرزنش کن و گزند وی را به بخشش به او ، با وی بازگردان . امام علی (ع)

خوش اخلاقی دوستی را پایدار می سازد . رسول اکرم (ص)

ای علی در گفتار هیچ چیزی نیست مگر با کردار . رسول اکرم (ص()

نیکوکاری و اخلاق خوب شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند . امام باقر (ع)

سخن چین، فتنه چند ماهه را یک ساعته برپا می کند . امام علی (ع)

بهترین صدقه ایجاد صلح و آشتی در میان مردم است . رسول اکرم (ع)

نشانه برادری ، وفاداری در سختی و آسایش است . امام حسین (ع)

دیدار دوست ستایشی از محبت اوست . امام علی (ع)

آن کسی که تو را از چیز خطرناکی بترساند ، مانند کسی
است که تو را به چیز شادی آوری بشارت . امام علی (ع‌)

زکات برتری موقعیت ، فروتنی است . امام علی (ع‌)

هنگامی که مؤمن برادر دینی خود را خشمگین می کند زمینه جدایی را فراهم ساخته است امام علی (ع‌

رعایت انصاف اختلافات را رفع می کند و دوستی و مودت ایجاد می نماید . امام علی (ع)

محبوب ترین عبادت نزد خداوند شادکردن دل مؤمن است . امام محمدباقر(ع)

برادرت را با نیکویی به او سرزنش کن و گزند وی را به بخشش به او ، به وی بازگردان . امام علی (ع)

هیچ چیز مثل خوش خلقی زندگی را شیرین نمی کند . امام حسن(ع)

br تاريخ : ۱۳٩٢/٧/۳٠ | ۸:٤٥ ‎ب.ظ | نويسنده : علی نظرات ()