روز مبعث:

http://www.yasgroup.ir/wp-content/uploads/2012/06/eid.gif

روز مَبْعَث بر پایهٔ باورهای اسلامی و به استناد تاریخ دین اسلام، روزی است که محمد، پیامبر اسلام، به درجه پیامبری برگزیده شد. مسلمانان معنقدند او در غار حرا، توسط جبرئیل و از سوی الله به پیامبری نایل آمد و مأمور شد کهچندخداپرستی و بت‌پرستی را از زمین بردارد و خداپرستی را رواج دهد و پیاموحی را به مردم برساند. محمد در این زمان چهل سال داشت و در مکه زندگی می‌کرد.

محمد ابن عبدالله در روز ۲۷ رجب سال ۴۰ عام الفیل، (سال ۱۳ پیش از هجرت) مبعوث شد. شیعیان این روز را جشن می‌گیرند و در روایات اسلامی اعمال مستحبی برای روز مبعث پیش بینی شده‌است. دعا، نماز و غسل مستحب از اعمال این روز است.

/ 0 نظر / 11 بازدید