لبخند پیامبر ص

روزی پیامبر اکرم ص به اسمان نگاه می کرد تبسمی نمود، شخصی به حضرت گفت : ما دیدیم به اسمان نگاه می کردی لبخندی برلبانت نقش بست علت چیست ؟

رسول خدا فرمود :

اری به اسمان نگاه می کردم دیدم دوفرشته به زمین می امدند تا پاداش عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی را که هرروز درمحل خود هرروز به عبادت و نماز مشغول می شد ، را بنویسند ولی اورا درمحل نیافتند و او دربستر بیماری افتاده بود.

فرشتگان به سوی اسمان بالا رفتند و به خداوند عرض کردند : ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت ان بنده با ایمان به محل نماز او رفتیم ولی اورا درمحل نمازش نیافتیم زیرا دربستر بیماری ارمیده بود.

خداوند به ان فرشتگان فرمود :

تا اودربستربیماری است پاداشی را که هرروز برای اوهنگامی که درمحل نماز وعبادتش بود می نوشتید ، بنویسید برمن است که پاداش اعمال نیک اورا تا ان هنگام که دربستر بیماری است برایش درنظر بگیرم .

(بحارالانوار ،ج 22 ص83)

/ 0 نظر / 9 بازدید