/ 4 نظر / 20 بازدید
حسن خ

صدآفرین

حسن خ

احسنت به رهبری

احمد

بله واقعا همه همین طوره امنیت ما به پشتیبانی ازولایت فقطه هست وگر نه دیدم ومی بینیم که بعضی ازکشور ها چقدر سلاح دارند ولی جرات ندارند تکنولوژی دارند ولی بی غیرت اند /خدا مقام معظم رهبری را طول عمر عنایت بفرماید انشاء الله

احمد

بله واقعا همه همین طوره امنیت ما به پشتیبانی ازولایت فقطه هست وگر نه دیدم ومی بینیم که بعضی ازکشور ها چقدر سلاح دارند ولی جرات ندارند تکنولوژی دارند ولی بی غیرت اند /خدا مقام معظم رهبری را طول عمر عنایت بفرماید انشاء الله