زمانه عجیبی است! .....


 

 زمانه عجیبی است!

برخی مردمان امام گذشته را عاشقند ، نه امام حاضر را...

میدانی چرا؟

امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسیر میکنند

اما امام حاضر را باید فرمان برند!

و کوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند...

شهید آوینی

 ملاحظه : شهید آوینی گل گفت خوشبختانه این طیف در  جامعه ما بسیار قلیل هستند

/ 0 نظر / 5 بازدید