عجیب است ...

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتمادمی کنیم

عجیب است که پس از چندساعت به کلاهبرداری اعتمادمی کنیم

عجیب است که پس از چندروز به دوستی اعتمادمی کنیم

عجیب است که پس از چند ماه به همکاری اعتماد می کنیم

عجیب است که پس از چند سال به همسایه اعتماد می کنیم

بسیار عجیب است  برخی ار ماها  حتی بعداز یک عمر هم  به خدا اعتماد نمی کنیم .....

آیا این جفا به خودنیست  و خود دانی

/ 0 نظر / 6 بازدید