احترام گذاشتن در زندگی مشترک

احترام متقابل،به معنی انتقاد نکردن از یکدیگر نیست.گاهی لازم است زن و شوهر،آشکارا از رفتار نامناسب یکدیگر انتقاد کنند،ولی باید از تندخویی بپرهیزند تا انتقاد آنان بی اثر و نتیجه نباشد.

در روایات اسلامی،به احترام متقابل میان زن و شوهر بسیار سفارش شده است. امام صادق(ع)درباره احترام گذاشتن زن به شوهر می فرماید:«هر زنی که به شوهرش احترام بگذارد و آزارش نرساند،خوش بخت و سعادتمند خواهد بود.»

همچنین ایشان درباره احترام گذاشتن مرد به زن می فرماید:«مردی که همسری اختیار کرد،باید اورا گرامی و محترم بشمارد.»

پیامبر گرامی اسلام نیز فرمود:«هر کس به خانواده اش توهین کند،خوشی زندگی را از دست خواهد داد.»

/ 0 نظر / 38 بازدید