آمریکا بازیچه دست اسرائیل....

آنهایی که دنبال مذاکره با کدخدا هستند باید این را بدانند که افسار آمریکا دست اسرائیل است.

منطق این گونه افراد مانند این است که تا وقتی کدخدا را نبینند؛ با بقیه حرف زدن فایده ندارد چون گوش شان به کدخداست و چیزی را قبول ندارند.

در حال حاضر با رنگ باختن تمام لبخندهای اوباما به روحانی و جان کری به ظریف، آن هم تنها با دیداری کوتاه با نتانیاهو، به نظر می رسد که افسار آمریکا دست اسرائیل است و از آن تبعیت می کند و اینک سوالی جدی ایجاد می شود: که نکند همان منطق که روحانی را پای مذکره با آمریکا رساند، اطرافیان او را به مذاکره با کدخدای اصلی هم وسوسه کند؟!

در پاسخ به گزینه نظامی کدخدا و صهیونیست ها باید گفت:

من یک هدف دارم و شما تنها گلوله دارید. 

دعا کنید بعد از تمام شدن گلوله هایتان زنده نباشم.

و این را بدانید پشت این نقاب فقط تکه ای استخوان و ماهیچه پنهان نشده.

در پشت این نقاب یک آرمان وجود دارد و آرمانها ضد گلوله هستند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدي

مرگ بر امريكا دشمن ما امريكاست