حمله نظامی به سوریه، آخرین اشتباه آمریکا....

هنوز آمریکا و دوستان غربی اش این واقعیت را نپذیرفته اند که برخلاف جنگ های قبلی اعراب و اسرائیل، محور مقاومت که الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران است، در همه نبردها با این رژیم از جمله نبردهای 33،22و8 روزه به پیروزی رسیده و نبرد با سوریه نیز از این اصل جدا نیست.

خبرگزاری فارس: حمله نظامی به سوریه، آخرین اشتباه آمریکا

 

* مصطفی ملکوتیان

جنگ در سوریه زمانی آغاز شد که دولت های غربی و ارتجاع عرب از نتایج گسترش بیداری اسلامی در منطقه احساس ترس نموده و سعی کردند با براه انداختن یک جنگ هدایت شده  سوریه را از جمع حامیان مقاومت خارج نموده  و سپس برای حذف سایر دولتها یا سازمانهای حامی مقاومت توطئه نمایند.آنها در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکردند حتی دولت سوریه را از اتحادیه عرب اخراج و تعدادی از این دولتها با سوریه قطع رابطه نمودند.

مقاومت دولت و ملت سوریه در مقابل توطئه برنامه ریزی شده و هدایت شده غربی ها و ارتجاع عرب و ارسال تروریستهای تکفیری از دهها کشور به سوریه که از محورهای اصلی مقاومت ضدصهیونیستی است، باعث شکست های پی در پی تروریستها که عمدتا در دو گروه «ارتش آزاد» و «جبهه النصره» جمع شده اند
گردیده و حامیان آنها را به این نتیجه رسانده است که تمامی تلاش ها و برنامه ریزی
هایشان بیفایده بوده و اعلام خبر بزرگ پیروزی دولت و ملت سوریه بر تروریستها نزدیک
است؛ خبری که به سرعت شرایط سیاسی منطقه را به نفع جبهه ضدصهیونیستی و مقاومت تغییر خواهد داد و وضعی غیرقابل برگشت رقم خواهد زد و ضعف روز افزون آمریکا و دوستانش را در اذهان جهانیان ماندگار خواهد کرد.حتی تا این مرحله نیز دولتهای حامی تروریستها از نتایج شکست در سوریه در امان نبوده واز جمله امیر قطر که از هیچ کوششی در حمایت از تروریستها در سوریه دریغ نمیکرد شرایط را غیر قابل تحمل یافته و جایش را به ولیعهدش داده و رجب طیب اردوغان در ترکیه با مشکلات و مصیبت مواجه شده است.

تلاش غربی ها در مقابل محور مقاومت از طریق اعلام داستان
هائی دروغ مانند استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیائی نخواهد توانست اوضاع را به
نفع آنها تغییر دهد.اگر تهدید آنها به نبرد مستقیم با سوریه عملی شود،بزودی دچار
پشیمانی خواهند شد، زیرا به سرعت امنیت رژیم صهیونیستی که  پاشنه آشیل آنها و به
معنی امنیت خود آنهاست تهدید خواهد شد.

در حقیقت، هنوز آمریکا و دوستان غربی اش این واقعیت را نپذیرفته اند که برخلاف جنگ های قبلی اعراب و اسرائیل – که در آنها رژیم صهیونیستی با کمک های حجیم تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا دست به تجاوز به کشورهای عربی زده و موفق می شد خواسته های خود را به آنان تحمیل کند- محور مقاومت که الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران است، در همه نبردها با این رژیم از جمله نبردهای 33،22و8 روزه به پیروزی رسیده و نبرد با سوریه نیز از این اصل جدا نیست.

آنها باید اکنون به واقعیت دردناک
دیگری که عبارت است از اعلام خبر پیروزی سوریه تسلیم شوند، زیرا نپذیرفتن این
واقعیت ممکن است اشتباهی دیگر یعنی ورود مستقیم به یک سلسله جنگ های بزرگ منطقه ای
را برایشان رقم بزندکه غرب و دوستانش را برای همیشه از این منطقه راهبردی بیرون
خواهد ریخت و این امر سرآغاز تغییرات بزرگتردر نظام جهانی خواهد بود.

در آن زمان شرایط جهانی برای
ایجاد تغییر در نهادهای سیاسی تحت کنترل آمریکا از جمله شورای امنیت سازمان ملل
متحد نیز فراهم خواهد شد و غربیان دیگر قادر نخواهند بود از طریق اعمال حق تبعیض
آمیز وتو سلطه بر ملت های تحت ستم را تداوم بخشند.

واضح است که تلاش غربی ها در
مقابل محور مقاومت از طریق اعلام داستان هائی دروغ مانند استفاده دولت سوریه از
سلاح های شیمیائی نخواهد توانست اوضاع را به نفع آنها تغییر دهد.اگر تهدید آنها به
نبرد مستقیم با سوریه عملی شود،بزودی دچار پشیمانی خواهند شد، زیرا به سرعت امنیت
رژیم صهیونیستی که  پاشنه آشیل آنها و به معنی امنیت خود آنهاست تهدید خواهد
شد.

غرب امروزه بدلیل رفتارهای سلطه گرانه گذشته خود در شبکه ای
از بحران های فکری ، سیاسی و اقتصادی گرفتار آمده و توانائی و حتی حوصله درگیری های
بزرگ و طولانی را ندارد و اگر به اشتباه وارد چنین درگیری ها یی شود به چیزی جز ذلت
بیشتر و شکست های بزرگتر نخواهد رسید.

آنها نمی توانند شکست تروریستهای
مورد حمایت خود در سوریه را با جنگ مستقیم خود با سوریه به یک پیروزی تبدیل
کنند.اگر میتوانستند حدود دو سال برای این کار صبر نمی کردند.تنها راهی که تصور
پیروزی داشتند، ایجاد جنگ تروریستی در سوریه و براه انداختن جنگهای مذهبی در منطقه
بود.بنابراین امروزه شکست تروریستهای سوریه به کابوس آمریکا و متحدانش تبدیل شده و
آنان بدون شک تاوان توطئه علیه ملت و دولت سوریه و محور مقاومت را از طریق از دست
دادن دوستان و مراکز سلطه منطقه ای و جهانی شان خواهند پرداخت.

غرب امروزه بدلیل رفتارهای سلطه
گرانه گذشته خود در شبکه ای از بحران های فکری ، سیاسی و اقتصادی گرفتار آمده و
توانائی و حتی حوصله درگیری های بزرگ و طولانی را ندارد و اگر به اشتباه وارد چنین
درگیری ها یی شود – درگیریهایی که برعکس نیروهای جبهه غرب  در جبهه مقابل از
نیروهایی باحرارت و دارای اهداف آرمانی متعالی  برخوردار است- به چیزی جز ذلت بیشتر
و شکست های بزرگتر نخواهد رسید.

/ 1 نظر / 5 بازدید
ali

عالی[تایید]به منم سر بزن[لبخند]