دیپلماسی هسته ای بعد از فشار تحریم....

به ظن غربی ها تحریم در ایران جواب داده و یکی از پیامدهای آن انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران بوده است گام بعدی فشار بر ایران را تقویت دیپلماسی هسته ای می انند که بتواند از این طریق انشقاق و دو دستگی در بین ملت ایران را رقم بزنند و  و  دولت محترم در انجام وظایف با چالش مواجه سازند و براساس تحلیل آنان چنانچه این هدف آن را تحقق یابد. زمینه برای اقدام نظامی علیه ایران فراهم می شود. بنابراین چند نکته لازم است:

1-آمریکا دیپلماسی عمومی و هسته ای را تکمیل فشار بر ایران
می دانند نه بر قرار و ارتباط منطقی که یک بازی برد- برد را برای طرفین به دنبال  داشته باشد. و از نظر ما  آمریکا  همچنان شیطان بزرگ است دست دادن با شیطان از ملاحظات ویژه ای بر خودار است

2-دولت تدبیر و امید با درک درست حوادث منطقه راهبرد صحیح در توسعه روابط با آمریکا اتخاذ کردند و تاکنون هوشمندانه عمل کرده و عملکرد آنان که قابل تقدیر است.

/ 0 نظر / 5 بازدید