بد خلقی فشارقبرمی اورد

به رسول خدا ص خبر دادند که سعد بن معاذ فوت کرده ، پیامبر ص با اصحابشان از جای برخاسته و حرکت کردند، با دستورحضرت ، درحالی که خود نظارت می فرمودند، سعد را غسل دادند.

پس از انجام مراسم غسل و کفن ، او را درتابوت گذاشته و برای دفن حرکت کردند. درتشیع جنازه او پیغمبر ص پا برهنه و بدون عبا حرکت می کردند .گاهی طرف چپ و گاهی طرف راست تابوت رامی گرفت ، تا نزدیک قبرسعد رسیدند، حضرت خود داخل قبرشد و اورا در لحد گذاشتند و دستوردادند سنگ واجر ووسایل دیگربیاورند سپس با دست مبارک خود لحد را ساختند و خاک براو ریختند و دران خللی دیدند انرا برطرف کردند و پس ازان فرمودند:

من می دانم این قبر به زودی کهنه و فرسوده خواهد شد ، لیکن خداوند دوست دارد هرکاری را که بنده اش انجام می دهد محکم باشد.

دراین هنگام مادرسعد نزدیک قبر امد و گفت :

سعد بهشت برتوگوارا باد!

رسول خدا ص فرمود :

مادر سعد ساکت باش ! با این جزم و یقین ازجانب خداوند حرف نزن ! اکنون سعد گرفتار فشارقبر است و از این امر ازرده می باشد .

انگاه از قبرستان برگشتند .

مردم به رسول خدا ص عرض کردند:  یا رسول اله کارهایی که برای سعد انجام دادید نسبت به هیچ کس دیگری تاکنون انجام نداده بودید ، شما با پای برهنه وبدون عبا جنازه او را تشیع فرمودید.

رسول خدا ص فرمود:

ملائکه نیز بدون عبا و کفش بودند از انان پیروی کردم.

عرض کردند : گاهی به ظرف چپ و طرف راست تابوت را می گرفتید؟

حضرت فرمودند : چون دستم دردست جبرئیل بود ، هرطرف را او می گرفت من هم می گرفتم

عرض کردند:

یا رسول الله برجنازه سعد نماز خواندید و با دست مبارکتان او را درقبر گذاشتید و قبرش را با دست خود درست کردید ، باز می فرمایید سعد را فشار قبر گرفت ؟

حضرت فرمودند : بله سعد درخانه بد اخلاق بود ، فشارقبر به خاطر همین است .  

( بحار الانوار ،ج 6،ص220 ،ص107 ، ج 73 ص 298 باکمی تفاوت )

 

/ 0 نظر / 7 بازدید